Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Centralny Rejestr Zagrożeń

POIR.04.01.02-00-0024/17-00

O projekcie

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej oceny i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 4. Rozp. UE 1078/2012). System będzie bazował na wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową i będzie wspierał ocenę zagrożeń i wsparcie decyzji (Decision Support System – DSS) odnośnie doboru zabezpieczeń.


Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności stosowania procedur SMS i MMS w transporcie kolejowym, poprawę jakości ocen i analiz zagrożeń oraz zwiększenie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.


Osiągnięte to będzie dzięki wsparciu ze strony grupy ekspertów i wykorzystaniu bazy wiedzy udostępniającej dane z całej branży na temat zagrożeń, metod przeciwdziałania i naprawy skutków zdarzeń. Użytkownikami systemu będą firmy realizujące przewozy pasażerskie i towarowe, firmy zarządzające infrastrukturą i utrzymaniem taboru, regulatorzy rynku, zarządy firm kolejowych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i użytkownicy systemów SMS i MMS.

Dowiedz się więcej

System CRZ …

Wyniki realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt – Centralny Rejestr Zagrożeń (CRZ) – który będzie komputerowo wspomaganym systemem do zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wdrożony do działalności gospodarczej system pozwoli spełnić wymagania Rozporządzenia Komisji UE mówiące o konieczności wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami kolejowymi. Informacje te będą dotyczyły zagrożeń bezpieczeństwa kolejowego, a ich wzajemna wymiana umożliwi szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych. Zastosowanie systemu w polskich przedsiębiorstwach kolejowych umożliwi spełnienie wymagań Komisji Europejskiej dotyczących opracowania i stosowania (…)

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Konferencje, szkolenia, narady, seminaria itp.
Kalendarz
Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy

Słownik pojęć
Słownik alfabetyczny

Wykonawcy

Heading 3

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

ibemag.pl

Heading 3

TELVIS
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

telvis.pl

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Do góry