Kategoria: Powiadomienia

Pęknięcie wózka Y25Cs – alert bezpieczeństwa Prezesa UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał alert bezpieczeństwa dotyczący pęknięcia ramy wózka typu Y25Cs produkcji ARAD Romania. Alert kierowany jest do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, gdzie potencjalnie również mogą poruszać się wagony wyposażone w ten wózek. Prezes UTK zaleca wykonanie dodatkowych przeglądów wózków Y25Cs.

Biuletyn nr 9 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 263/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)”

Komunikat: prowadzenie pouczeń okresowych dla personelu kolejowego

W związku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dopuszcza w tym okresie możliwość realizacji pouczeń okresowych w formie zdalnej z wykorzystaniem określonych narzędzi do przeprowadzania szkoleń w formie e-learningu.

Dz.U. 2020 poz. 522

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Dz.U. 2020 poz. 462

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Komunikat – badania okresowe pracowników kolei

Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego znana jest sytuacja związana z zawieszeniem badań okresowych pracowników kolei. Prezes UTK wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury pracuje nad niezwłocznym przyjęciem rozwiązań, które pozwolą systemowi kolejowemu działać poprawnie w tak wyjątkowej sytuacji. Kiedy tylko rozwiązanie zostanie przyjęte, niezwłocznie poinformujemy o tym na stronie internetowej UTK.

Sprawozdawczość kwartalna i roczna w ramach Kolejowego e-Bezpieczeństwa

Sprawozdawczość kwartalna i roczna w ramach Kolejowego e-Bezpieczeństwa – Aktualności – Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego udostępnił uczestnikom rynku kolejowego kolejny moduł systemu Kolejowego e-Bezpieczeństwa (KEB). Wprowadzone zmiany zmniejszają obciążenie dla przewoźników pasażerskich i towarowych. W aplikacji dostępne są wzory sprawozdań kwartalnych i rocznych. Dodatkowo zostały one opublikowanie na stronie internetowej urzędu. Sprawozdania za…
Read more

Alert bezpieczeństwa NSA Włoch

Po wypadku pociągu dużych prędkości, włoski krajowy organ ds. bezpieczeństwa (ANSF) opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący hydraulicznego napędu zwrotnicowego rozjazdu typu S60UNI/400/0,074 produkcji firmy Alstom SpA. W niektórych egzemplarzach mogło dojść do groźnego w skutkach błędu w wewnętrznym okablowaniu.

Kolejne szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

W marcu zapraszamy na pierwsze w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego szkolenie audytorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem. MMS i SMS są jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w każdym przedsiębiorstwie kolejowym. Oparte są o doświadczenia i wiedzę z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.

BIULETYN PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biuletyn nr 4 z dnia 6 lutego 2020 r.

Do góry